Dydd Sadwrn, Medi 23, 2017
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Trydar

Manylion Cyswllt

Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
Heol Graigwen
Cymer
Porth
Rhondda Cynon Taf
CF39 9HA
(Sat Nav: CF39 9EP)

Ffôn 01443 680800
Ffacs 01443 680810

Ebost swyddfa@ysgolcymer.co.uk

Dyddiadau Pwysig

Dangos Calendr Llawn

Dyddiadau'r Tymor

Hydref 2017

4ydd o Fedi - 27ain o Hydref
6ed o Dachwedd - 22ain o Rhagfyr

Gwanwyn 2018
8fed o Ionawr - 16eg o Chwefror
26ain o Chwefror - 29ain o Fawrth


Haf 2018
16eg o Ebrill - 25ain o Fai
4ydd o Mehefin - 24ain o Orffenaf

Arian Cinio Arlein

taluarleincymraeg

Diogelwch ar y Wê

Drwgdybio camdriniaeth? Dywedwch!

Follow this link to get advice

Bod yn Ddwyieithog

Exam Survival Guide for Parents

 

Cymdeithas Rhieni Staff

Dewch i ymuno â ni!

Ry’n ni’n gweithio’n ddiflino i ehangu adnoddau cymuned yr ysgol er lles y disgyblion a phawb. Felly, dewch i ymuno â ni!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sara Connolly ar 01443 686344 neu 07549607155


Sefydlwyd Clwb Y Cymer 200 gan CRS Ysgol Gyfun Cymer Rhondda. Tynnir rhif yn fisol. Defnyddir hanner yr arian i dalu am wobrau ac mae gweddill yr arian yn mynd tuag at yr ysgol. Gorau po fwyaf yw'r aelodaeth, gorau po fwyaf yw'r gwobrau!

Er mwyn ymuno, llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Dewch i ymuno / Come and join us!!

The Green Flag Volleyball Wales Healthy Schools